Hej!

Mitt namn är Hans Rosén och jag är en kunnig webbskribent som just nu är på jakt efter lite nya kunder. Jag tillhör ”veteranerna” inom content writer - branschen och började författa innehållstexter redan 2006. I grund och botten har jag en fil. mag. i historia från Lunds universitet, men mitt arbete i dag har inte någon historisk anknytning, utan jag delar min tid mellan att vara frilansskribent och PR-ansvarig på en stiftelse som ägnar sig åt kvalificerad katastrofhjälp. Mestadels skriver jag texter till SEO -arbeten, så det är någonting jag verkligen behärskar.

Under årens lopp har jag nästan skrivit om allt mellan himmel och jord. Spel, dejting, ekonomi och resor är bara några av alla de ämnen jag har avverkat. Min allmänbildning är alltså mycket god. Eftersom jag är så pass rutinerad som SEO-skribent har jag även kort ställtid och behöver knappast någon handledning alls innan jag sätter igång med ett projekt. Jag vet också hur man optimerar texten för sökmotorerna. Även om jag inte jobbar med SEO rent tekniskt så försöker jag ständigt fördjupa mina kunskaper inom ämnet, den snabba utvecklingen i branschen kräver ju det.

Vill du ha välskrivna texter med snabba leveranser och sökmotorerna i åtanke, tveka då inte att kontakta mig på [email protected] eller skicka ett PM här på SEO-forum. Fakturering kan givetvis ske och pris diskuteras alltid enskilt med kund. Referenser och arbetsprover finns självfallet på begäran. Varmt välkomna med era idéer och önskemål!

Vänligen Hans